Invision – MicroLearning App

Tvorba prototypu aplikace MicroLearning v prostředí InVision.

Chtěli jsme vytvořit vzdělávací aplikaci pro vzdělávací instituce, vhodnou i pro firemní vzdělávání, která by nabídla model pohodlného mikro-vzdělávání pro potřeby a životní styl lidí v 21.století a dá jim radost ze vzdělávání, sdílení a dětské soutěživosti. Aplikaci, která bude postavena na principech micro-learningu a podpořena výsledky výzkumů v oblasti kognitivní psychologie.

Polopatě: Zaměstnavatel, učitel, majitel vzdělávací agentury řekne: Stáhněte si tuhle apku, já vám tam šoupnu materiál. Člověk/student/podřízený/uživatel/vzdělávající se bude mít pohodlné prostředí, ve kterém bude mít učivo rozkouskované, krátké, líbivé. Třeba video, třeba text, třeba audio. Třeba jen pár vět. Třeba si pak taky zkusím odpovědět na pár otázek, jestli jsem porozuměl o co jako gou, odpovím na dotaz a jedu dál. Za 15 minut čekání u zubaře má lekci hotovou hravou formou. Takže po cestě autobusem domů zmáknu další.

Následující prototypy a videa vznikaly jako výstupy z úkolů v rámci předmětu VIKMB19: Human-Computer Interaction na KISKu pod vedením Toma Boudy.

Pro vyzkoušení mého prototypu klikni na obrázek:
prototyp01

Druhá část

V druhém díle si představíme naše stanoviska k určitému problému ke stanovenému. Čím dál více lidí nejen ve firemním prostředí potřebuje konzumovat vzdělávací obsah. Kvůli nedostatku času je však často mnoho z nich odrazováno množstvím učiva, případně formou. Ukážeme si bezva storyboard a dva prototypy vytvořené v nástroji InVision.

Stanovisko:
Stále více lidí používá chytrá mobilní zařízení. Lidé by se efektivněji/raději/více vzdělávali, kdyby měli vzdělávací obsah dávkovaný po malých, snadno stravitelných částech, dostupný ze svého mobilního zařízení, a mohli tak ke studiu využít čas např. v dopravním prostředku.

Alternativní stanovisko:
Vedení firem, školitelé, učitelé atd. potřebují čím dál častěji vzdělávat své podřízené/zaměstnance/studenty. Dobrá aplikace by jim mohla pomoci předávat vzdělávací obsah novým, snadným a efektivním způsobem.

Třetí část

Anotace:
Vytvořili jsme si seznam provinění proti heuristické analýze Nielsena na základě zpětné vazby od našich kolegů z kurzu HCI. Porovnávali jsme naše stávající prototypy a volili jsme z každého to lepší.
Nakonec jsme vytvořili nový prototyp zohledňující provinění proti HA.
Zvolili jsme jeden kurz, který jsme rozpracovali a chtěli na něm ukázat, jaké možnosti by mohla aplikace nabízet, tedy pročítání textů a prohlížení obrázků, poslouchání audio souborů i prohlížení videí. Každý mikro modul je pak ukončen kontrolními dotazy. Aplikace nabízí také testovací část, pro kterou jsme vybrali ukázku cvičného testu autoškoly.

Čtvrtá část

Anotace:
Video obsahuje vysvětlení, jak probíhala příprava týmu na testování, samotné testování a v závěru je popis toho, co jsme v rámci prototypu upravili.


Finální prototyp: http://invis.io/7H2SOZZU4