Práce s LMS

V rámci předmětu VIKMB41 Vzdělávací technologie (KISK) jsem si po teoretickém úvodu vyzkoušel praktickou orientaci v LMS Moodle, konkrétně v Moodle instalovaném na portále elf.phil.muni.cz.

Na tématu andragogická didaktika jsem si vyzkoušel tvorbu jedné lekce, jednoho modulu.

  • odkazy na literaturu
  • tvorba testů (klasický vědomostní test, test s mírou jistoty)
  • předmětová anketa
  • vložení galerie
  • vnořená prezentace
  • interaktivní vzdělávací prvky – přiřazování