Návrh automatizované aplikace pro informační vzdělávání

Návrh nástroje pro informační vzdělávání v rámci předmětu VIKMB41 Vzdělávací technologie (KISK)

Aplikace č. 1

Webová aplikace, která by simulovala různé situace, jež mohou nastat v domácnosti v souvislosti s PC a které je často potřeba řešit. Případně situace, které mohou člověku usnadnit život, ale netroufá si poprosit kamaráda, jelikož se za svoje nedostatky stydí. Sám jsem do takové situace dostal, když jsem si jednou amatérským způsobem vytvářel domácí wifi sít a tvrdil jsem sám sobě, že to zvládnu. Jakých postupů by se mohla navrhovaná aplikace týkat?

 • Hardware
  • Připojení externího monitoru/projektoru – duplikace/rozšíření obrazovky
 • Software
  • IMAP a POP3 – simulace Outlooku, …
  • Tvorba domácí sítě – wifi

 

 • Kdy je nám aplikace nápomocná? Když k produktu nemám instalační CD. Když nevím, kde na internetu najít správný postup,…
 • Aplikace by zkoušela studenta z pojmosloví, chtěla by po něm pojmenování vyobrazených kabelů a vyzkoušela by jej simulováním praxe.

 

Aplikace č. 2 – mediální gramotnost

Tato aplikace by byla výukovým nástrojem v oblastech mediální gramotnosti.

Na úvodní stránce aplikace by byl zobrazen obsah = jednotlivá témata, kterými by se uživatel mohl proklikávat dále. Aplikace by byla zaměřena na studenty středních škol.

Obsah aplikace:

 • Komunikace
 • Žurnalistika a její žánry
 • Mediální obsah
 • Média – typy médií a jejich rozdělení
 • Reklama
 • Vliv a nebezpečí médií
 • Legislativa

Každý okruh by nejdříve obsahoval textové uvedení do problematiky. Následovaly by jednotlivé interaktivní kroky, díky kterým by uživatel nasbíral znalosti, a nakonec by bylo celé téma zakončeno evaluačním testem.

aplikace mediální výchova1

Obr. 1 Ukázka úvodních (jednodušších cvičení)

 

 

Obr. 2 Ukázka stránky o bulvárních médiích.

Obr. 2 Ukázka stránky o bulvárních médiích.

V sekci rozdělení médií by se studenti naučili rozeznávat mezi seriózním a bulvárním médiem. Naučili by se rozdíl mezi komerčními a veřejnoprávními rozhlasovými a televizními stanicemi.

Obr. 3. Další ukázka interaktivního úkolu.

Obr. 3. Další ukázka interaktivního úkolu.